“Рейтинг қуған дарақы елміз…”. Бұл кімнің саясаты?