Мұнайдан түсетін пайда барған сайын төмендеп барады