“Жанның рахаты екен”. Шалақазақ қызға үйленген жігіт неге қуанды?