“Қотын-қызлар…”. Қатын деген сөздің шын мағынасы белгілі болды