“Адамзаттың Айтматовы” және қазақтың қолбала, нөкер жазушылары